Radna terapija definirana kroz ESCO – hrvatski radni terapeuti dali svoj doprinos Novosti, Obavijesti Stalnih Povjerenstava - 14. kolovoza 2017.


“Radni terapeuti pomažu pojedincima ili grupama koji imaju okupacijska ograničenja radi bolesti, fizičkih poremećaja i, temporalnih ili permanentnih mentalnih teškoća, obnavljajući njihove sposobnosti za izvođenje dnevnih aktivnosti. Oni pružaju tretman i rehabilitaciju kako bi im omogučili aktivniju participaciju u zajednici, da žive život prema svojim željama i izvode aktivnosti koje za njih imaju značaj.”

Ovo je samo jedna od brojnih definicija koje se nalaze pod radnoterapijskim i okupacijskim klasifikacijama koje je nedavno objavila Europska komisija.

Europska komisija, u suradnji s dionicima, koordinira upravljanje višejezičnom klasifikacijom ESCO (European classifiaciaon of Skills/Competences, qualifications and Occupations (engl) – Europske vještine/kompetencije, kvalifikacije i zanimanja

ESCO se temelji na postojećoj taksonomiji zanimanja i vještina/kompetencija koju je osmislio Švedski javni zavod za zapošljavanje (Arbetsförmedlingen) a trenutno se koristi na portalu EURES – European Job Mobility Portal. Jednako kao i ta taksonomija, ESCO se nadograđuje na ISCO, International Classification of Occupations, međunarodnu klasifikaciju zanimanja kojom upravlja Međunarodna organizacija rada ILO (International Labour Organization).

Za radne terapeute je ovo važno radi “zajedničkog jezika između obrazovanja/osposobljavanja i svijeta rada” Osim boljeg razumijevanja potreba tržišta rada, za radne terapeute ova klasifikacija znači prepoznatljivost na europskom tržištu rada te području europskog cjeloživotnog učenja koji promiče geografsku mobilnost te mobilnost zanimanja.

U izradi ovih klasifikacija svoj su doprinos ispred Republike Hrvatske dali SRDRT i HURT.

Cijelu klasifikaciju pogledajte ovdje