NOVOSTI

Obavijest o radnom vremenu ureda za kolovoz 2019.godine.

Poštovane kolegice i kolege,   Ured SR DRT, u ponedjeljak, 05.08.2019.g. neće raditi zbog državnog praznika, a radno vrijeme ureda u srijedu, 07.08.2019.g. biti će od 12 do 20 sati, te će ured biti dostupan za članove od 17 do 19 sati. Zbog godišnjeg odmora...

Obavijest o radnom vremenu ureda

Poštovane kolegice i kolege,   Ured SR DRT, 24.06.2019.g., ponedjeljak, neće biti dostupan zbog godišnjeg odmora.

Poziv članovima SRDRT-a na kandidaturu za izbor delegata HKZR

Dragi članovi, Pozivamo Vas na kandidaturu u postupku izbora delegata Skupštine HKZR za mandatno razdoblje od 2019. do 2023.g. UPUTE ZA KANDIDATURU: Za koju Izbornu jedinicu se mogu kandidirati? Pogledajte Obrazac 1-19  kako biste prema mjestu stanovanja odredili...

Obavijest o radnom vremenu ureda

Poštovane kolegice i kolege,   Ured SR DRT, 30.05.2019.g., četvrtak, neće biti dostupan u vrijeme predviđeno za članove.