Novosti

Standardi prakse u djelatnosti radne terapije

21. listopada 2010., napisao Administrator u sekciji Novosti

Na prijedlog Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije Vijeće HKZR-a je na 13. sjednici održanoj 19. listopada 2010. potvrdilo Standarde prakse u djelatnosti radne terapije koji će biti dostupni nakon dane suglasnosti Ministra nadležnog za zdravstvo.

Opširnije >>

Pripravnički staž i stručni ispit-zamolba za prijem u MZSS

26. svibnja 2010., napisao Administrator u sekciji Novosti

Temeljem brojnih upita djelatnika sanitarnog inženjerstva u svezi (nemogućnosti) obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita poslali smo u Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske Zamolbu za prijem.    

Opširnije >>

Imenovana Stalna povjerenstva Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije

10. svibnja 2010., napisao Administrator u sekciji Obavijesti Stalnih Povjerenstava

Na temelju članka 21. stavak 9. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Vijeće Komore na sjednici održanoj dana 14. travnja 2010. Godine, na prijedlog Saše Radić, bacc. therap. occup., Voditeljice Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije, potvrdilo je članove Stalnih povjerenstava Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije: a. Povjerenstavo za etiku i deontologiju: 1.Natalija Ostrun, bacc.therap.occup. […]

Opširnije >>

Sastanak Stalnih povjerenstava Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije

1. svibnja 2010., napisao Administrator u sekciji Obavijesti Stalnih Povjerenstava

U utorak, 04. svibnja 2010. godine održat će sastanak Stalnih povjerenstva Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije.

Opširnije >>