Imenovana Stalna povjerenstva Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije Obavijesti Stalnih Povjerenstava - 10. svibnja 2010.


Na temelju članka 21. stavak 9. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Vijeće Komore na sjednici održanoj dana 14. travnja 2010. Godine, na prijedlog Saše Radić, bacc. therap. occup., Voditeljice Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije, potvrdilo je članove Stalnih povjerenstava Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije:

a. Povjerenstavo za etiku i deontologiju:
1.Natalija Ostrun, bacc.therap.occup.
2.Nikolina Janeković, bacc.therap.occup.
3.Andreja Bartolac, bacc.therap.occup.

b. Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje:
1.Momir Lovrić, bacc.therap.occup.
2.Kristijan Copak, bacc.therap.occup.
3.Anka Vuković, bacc.therap.occup.

c. Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu
1.Alenka Vondra Butigan, bacc.therap.occup.
2.Jadranko Lisak, bacc.therap.occup.
3.Mihaela Tončić, bacc.therap.occup.

d. Povjerenstvo za staleška pitanja:
1.Nevenka Marković, bacc.therap.occup.
2.Mario Pranjić, bacc.therap.occup.
3.Mirjana Kučina, bacc.therap.occup.


Vezane objave:

Sastanak Stalnih povjerenstava Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije
Obavijesti Stalnih Povjerenstava