Standardi prakse u djelatnosti radne terapije Novosti - 21. listopada 2010.


Na prijedlog Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije Vijeće HKZR-a je na 13. sjednici održanoj 19. listopada 2010. potvrdilo Standarde prakse u djelatnosti radne terapije koji će biti dostupni nakon dane suglasnosti Ministra nadležnog za zdravstvo.


Vezane objave:

Radnoterapijska dokumentacija
Novosti