Ispitivači na stručnim ispitima za prvostupnike radne terapije Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje - 6. travnja 2011.


Sukladno zahtjevu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dostavljanjem prijedloga ispitivača koji bi sudjelovali na stručnim ispitima za prvostupnike radne terapije (Klasa: UP/I-011-01/11-01/32, Ur.broj: 534-05-1-4/6-11-2), molimo zainteresirane članove Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije HKZR-a da pošalju motivacijsko pismo i životopis na mail Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije (radna.terapija@hkzr.hr).
Uvjeti su:

  • član Hrvatske komore zdravstvenih radnika
  • 10 godina radnog staža u djelatnosti radne terapije

 

O konačnoj odluci Stručnog vijeća Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije svi prijavljeni kandidati će biti obaviješteni.

 

Rok za slanje je 11. travanj 2011.