Psihijatrijska bolnica Vrapče – predavanja u sklopu Plana trajnog usavršavanja Obavijesti 1. Područnog Vijeća, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje - 13. travnja 2011.


Predavanje “Radna terapija sa shizofrenim pacijentima na kroničnom muškom odjelu” održati će se u bolnici Vrapče, 28.04.2011. u 13h u Edukacijskom centru.

Predavanje “Primjena terapije pokretom i relaksacije plesom kod psihijatrijskih pacijenata” je odgođeno za studeni (detaljnije informacije će biti dostupne pravovremeno).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 01/ 3713 273 od 13-15 h


Vezane objave:

Predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja – Psihijatrijska bolnica Vrapče
Obavijesti 1. Područnog Vijeća, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje
Predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja – Psihijatrijska bolnica Vrapče
Obavijesti 1. Područnog Vijeća, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje