Predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja – Dom za psihički bolesne odrasle osobe Osijek Obavijesti 2. Područnog Vijeća, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje - 23. svibnja 2011.


Predavanje “Radna terapija kod psihosocijalnih poremećaja” održati će se u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Osijek, 30.05.2011. u 15.00 sati.