Konstituirano IV. Područno vijeće Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije Obavijesti 4. Područnog Vijeća - 20. listopada 2011.


17. listopada 2011. godine u Splitu je konstituirano IV. Područno vijeće Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije. Izabrana je predsjednica Područnog vijeća, Vedrana Jerić Miloš te zamjenik predsjednice, Josip Vidov.


Vezane objave:

Predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja – Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju
Obavijesti 4. Područnog Vijeća