Plan trajnog usavršavanja 2012. – OBAVIJEST Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje - 6. listopada 2011.


Sukladno članku 8. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti u ured HKZR-a potrebno je dostaviti prijedlog Plana trajnog stručnog usavršavanja na razini zdravstvene ustanove za 2012. godinu najkasnije do 15. listopada 2011. godine.

Upute za izradu Plana trajnog stručnog usavršavanja možete preuzeti ovdje.

Obrazac za prijavu Plana trajnog usavršavanja možete preuzeti ovdje.


Vezane objave:

Predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja – Dom za odrasle osobe Zemunik
Obavijesti 4. Područnog Vijeća, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje
Predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja – Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju
Obavijesti 4. Područnog Vijeća, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje
Predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja – Dom Zdravlja Zagreb Zapad
Obavijesti 1. Područnog Vijeća, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje