Predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja – Dom Zdravlja Zagreb Zapad Obavijesti 1. Područnog Vijeća, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje - 6. listopada 2011.


Radi spriječenosti predavača prof. Natalije Šnidarić, predavanje „Vještina komunikacije“ se neće održati na planirani datum 12.10.2011.,  već će to predavanje biti  09.11.2011. u14.00 sati u istoj predavaonici Dom Zdravlja Zagreb Zapad.