Predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja – Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Obavijesti 4. Područnog Vijeća, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje - 11. listopada 2011.


Predavanje “Osnove i pristup Bayley procjene” (predavač: Vedrana.J.Miloš,vrt.) održati će se u Školskoj poliklinici (Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Trg hrvatske bratske zajednice b.b., Split), 13. listopada 2011. u 20.00 sati.