Poziv za provoditelje stručnog nadzora djelatnosti radne terapije u 2012. godini Novosti - 12. prosinca 2011.


Na temelju članka 5. Pravilnika o stručnom nadzoru (NN 6/2011), Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije izrađuje Liste provoditelja stručnog nadzora. Povjerenstvo je na svojoj sjednici održanoj 30.11.2011. donijelo Odluku o objavljivanju

 Poziva za provoditelje stručnog nadzora djelatnosti radne terapije u 2012. godini

Pozivamo sve članove Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije koji su zainteresirani za izbor u provoditelje stručnog nadzora da se prijave na ovaj poziv.

Temeljem članka 6. Pravilnika o stručnom nadzoru (NN 6/2011) kandidati trebaju  ispunjavati slijedeće uvijete:

  • završen trogodišnji studij
  • odobrenje za samostalan rad 
  • minimalno pet godina radnog iskustva u neposrednom obavljanu djelatnosti radne terapije

Vaša prijava treba sadržavati slijedeće:

  • Zamolbu i motivacijsko pismo
  • Životopis
  • Presliku odobrenje za samostalan rad 

Molimo vas da svoje prijave pošaljete do 18. Prosinca 2011. godine na radna.terapija@drt.hkzr.hr 

Jadranko Lisak, bacc.therap.occup.

Predsjednik Stalnog povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu