Konstituiranje Vijeća Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije Novosti - 17. siječnja 2012.


U utorak, 10. siječnja 2012. godine, sukladno izmjenama Statuta HKZR, konstituirano je Vijeće Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije te izabrana predsjednica Vijeća, Ivana Medić, bacc. therap. occup. Također, članovi Vijeća Strukovnog razreda su izabrali Mirjanu Kučinu, bacc. therap. occup. kao članicu Vijeća HKZR-a.
Na navedenoj sjednici je donesena Odluka o prestanku rada Stručnog Vijeća SR DRT budući da njegovo postojanje nije predviđeno novim Statutom.