Predavanja u sklopu Plana trajnog usavršavanja 2014 – Bjelovarsko-bilogorska županija – Dom za starije i nemoćne VITA NOVA Novosti, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje, Obavijesti Stalnih Povjerenstava - 16. travnja 2014.


Predavanje na temu “Depresija kod starije životne dobi i uloga radnog terapeuta” održati će se na novoj lokaciji, u prostorijama Udruge za pomoć mentalno retardiranim osobama, Ivanovčanska 4, Bjelovar , 16.04.2014. u 15:00h. Predavač je Martina Viščević, bacc.therap.occup.