Predavanja U Sklopu Plana Trajnog Usavršavanja 2014. – Grad Zagreb – Klinika za psihijatriju Vrapče Događaji, Novosti, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje, Obavijesti Stalnih Povjerenstava - 9. travnja 2014.


Predavanje predviđeno za 4 mj. pod nazivom “aktivnosti u sklopu radne terapije na odjelu za dualne poremećaje” odgođeno do daljnjega. Novi termin će biti pravovremeno najavljen. Ostala predavanja idu prema dogovorenim terminima.