Promjena termina predavanja – Klinika za psihijatriju Vrapče Obavijesti 1. Područnog Vijeća, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje - 2. ožujka 2015.


Predavanje na Klinici za psihijatriju Vrapče umjesto 05.03.2015. predavanje će se održati 06.03.2015. u 14.00 jer je došlo do pogreške prilikom organizacije.