Odgoda predavanja u Klinici za psihijatriju Vrapće Obavijesti 1. Područnog Vijeća, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje - 22. studenoga 2015.


Sva predavanja sukladno Prijavi plana trajnog usavršavanja za 2015. godinu  u Klinici za psihijatriju Vrapće do kraja godine se odgađaju.