Godišnja Skupština Hrvatske komore zdravstvenih radnika 2016. Događaji, Novosti, Obavijesti Stalnih Povjerenstava - 22. studenoga 2016.


U subotu, 19. studenog 2016. godine održana je godišnja Skupština Hrvatske komore zdravstvenih radnika (HKZR) te Skupštine strukovnih razreda Komore, pa tako i Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije (SR DRT) na kojoj je sudjelovalo naših 10 delegata iz svih područnih vijeća.

SR DRT je i u 2016. godini uz redovne sjednice Vijeća i tekuće obveze, poduzimao korake za unapređenje naše profesije na raznim područjima kao što su;

 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

–          Zamolba za dostavu informacije za unos u EU Bazu reguliranih profesija

–          Dostava informacije za unos u EU Bazu reguliranih profesija

–          Zapošljavanje radnih terapeuta kroz mjeru stručnog osposobljavanja za rad

Ministarstvo socijalne politike i mladih

–          Pripravnički staž zdravstvenih radnika iz djelatnosti radne terapije

–          Pripravnički staž zdravstvenih radnika iz djelatnosti radne terapije – odgovor

–          Zapošljavanje radnih terapeuta kroz mjeru stručnog osposobljavanja za rad

Ministarstvo zdravlja

–          Zapošljavanje radnih terapeuta kroz mjeru stručnog osposobljavanja za rad

Hrvatski zavod za zapošljavanje

–          Zapošljavanje radnih terapeuta kroz mjeru stručnog osposobljavanja za rad

Hrvatski zavod za zdravstveno  osiguranje 

–          Prijedlog dijagnostičko terapijskih postupaka

Stručni nadzor u pojedinim Ustanovama

Reakcija SR DRT na pristigle službene prijave vezane uz prigovor na provođenje natječaja za radnog terapeuta

Programi /pravilnici

–          Indikativan program izobrazbe za radnog terapeuta

–          Prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz djelatnosti radne terapije

–          Izrada standarda provedbe stručnog ispita za djelatnost radne terapije

–          Prijedlog i priprema dijagnostičko terapijskih postupaka

Konzultacije/sastanci

–          Konzultacije sa  ustanovama vezano uz problematiku  pripravnika  –  stručnih prvostupnika radne terapije

–          Komunikacija s Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta vezanom uz regulirane profesije – baze, propisi, priznavanje

–          Komunikacija s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom

–          Sudjelovanje u Radnoj skupini za izradu preddipomskog i diplomskog nastavnog plana i programa Studija radne terapije ZVU-a: revizija elaborata

–          Sastanak u Hrvatskom zavodu za zdravstveno  osiguranje  vezano  za  prijedlog dijagnostičko terapijskih postupaka

Sudjelovanja na stručnom skupu

–          POSI, Suzbijanje diskriminacije osoba s invaliditetom na radnom mjestu

–          Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata „Igra u otvorenom prostoru“

Okrugli stol

–          Okrugli stol Zdravstveno veleučilište, Hrvatska komora zdarvstvenih radnika- Strukovni razred za djelatnost radne terapije i Hrvatska udruga radnih terapeuta – „Strategic Planning for Pushing your Program to the Next Level“ Prof. dr. sc. Crowe

Osim usvajanja izvješća o radu i donošenja plana rada za iduću godinu, na Skupštini SR DRT-a raspravljene su trenutne aktualnosti u djelatnosti radne terapije, izazovi te daljnji koraci koje je potrebno poduzeti. Skupštini je nazočio i pravnik Komore te delegatima i predstavnicima SR DRT-a pomogao svojim pravnim savjetima.