Radni terapeuti kao dionici u procesu izgradnje sustava podrške i rane intervencije u Republici Hrvatskoj Novosti, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje, Obavijesti Stalnih Povjerenstava - 14. listopada 2017.


Drage kolegice i kolege,

u četvrtak 12. listopada 2017. godine na poziv Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, gđe. Anke Slonjšak, održan je sastanak stručnih društava i komora u cilju unapređivanja rane intervencije u djetinjstvu u našoj zemlji i stvaranja zajedničkog konceptualnog okvira. To je okvir za zajedničko djelovanje prema donositeljima odluka kako bi se unaprijedila rana intervencija i stvorio međusektorski, interdisciplinarni, integrirani i koordinirani sustav individualiziranih i djelotvornih usluga za djecu rane i predškolske dobi s razvojnim rizicima i razvojnim teškoćama u našoj zemlji.

Na sastanku su sudjelovali službeno delegirani predstavnici stručnih društava i komora koji predstavljaju stručnjake iz obrazovnog, zdravstvenog i socijalnog sustava koji djeluju u području rane intervencije u djetinjstvu.

Prvi puta i radni terapeuti su sudjelovali kao dionici u procesu izgradnje sustava podrške i rane intervencije u Republici Hrvatskoj. Obzirom na dugogodišnji angažman radnih terapeuta u cilju uključenosti radnoterapijskih usluga u ovakvu vrstu sustava, iznimno smo ponosni i smatramo ovu vrstu uključenosti na ovoj razini iznimno važnom za razvoj naše profesije kao i pružanje adekvatne podrške svim dionicima u sustavu  rane intervencije u Republici Hrvatskoj.

Ispred Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije sudjelovala je kolegica Jasmina Tumpa zajedno sa Sašom Radić ispred Hrvatske udruge radnih terapeuta.

Dnevni red se sastojao od pregleda pristiglih odgovora stručnih društava i komora na temu integriranog
pristupa ranoj intervenciji u djetinjstvu (0-7 godina), radu u malim grupama – kakav sustav podrške i rane intervencije želimo za djecu od 0 do 7 godina te rasprave. Odgovore radnih terapeuta pogledajte OVDJE.

Po mišljenu gospođe Slonjšak, pitanje sustava podrške i rane intervencije u Republici Hrvatskoj trebaju zajedno rješavati donositelji odluka, sveučilišna zajednica, stručnjaci, roditelji, organizacije civilnog društva te se ovim sastankom započeo  proces dijaloga i stvaranja zajedničke vizije. Budući da se radi o velikom broju dionika, u cilju efikasnosti, u ovoj fazi se radi na izgradnji zajedničke platforme stručnih društava.
Nastavak ovog procesa bila bi druga faza usmjerena na okupljanje i preostalih dionika.