Konstituirajuća sjednica Vijeća SRDRT-a Događaji, Novosti, Obavijesti Stalnih Povjerenstava - 3. travnja 2018.


Poštovani,
na konstituirajućoj sjednici Vijeća  SR DRT održanoj dana 26. ožujka 2018. jednoglasno su konstituirana povjerenstva u SR DRT.

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje – Saša Radić, Mihaela Franić, Saša Pavlović i Matea Videk, od kojih je Saša Radić predsjednica, a Mihaela Franić zamjenica.
Povjerenstvo za staleška pitanja – Bernardica Perčin, Matija Kranjčević i Sabrina Solić, od kojih je Matija Kranjčević predsjednik, a Bernardica Perčin zamjenica.
Povjerenstvo za stručni nadzor – Jadranko Lisak, Sanja Lulić i Ivana Klepo, od kojih je Ivana Klepo izabrana za predsjednicu, a Jadranko Lisak za zamjenika.
Povjerenstvo za etiku i deontologiju Marija Vasiljević, Marcel Makar i Jasmina Tumpa, od kojih je Jasmina Tumpa izabrana za predsjednicu , a Marija Vasiljević za zamjenicu.

 

Na konstituirajućoj sjednici SR DRT za predsjednika Vijeća jednoglasno je izabran Mladen Novoselić dok je Matija Kranjčević jednoglasno izabran za predstavnika SR DRT u vijeću HKZR-a.