Poziv za provoditelje stručnog nadzora za djelatnost radne terapije Novosti, Obavijesti Povjerenstva Za Stručni Nadzor I Stručna Pitanja, Obavijesti Stalnih Povjerenstava - 18. travnja 2018.


Poštovane kolege,
Na sjednici Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu SR DRT-a donesena je Odluka o objavi poziva za provoditelje stručnog nadzora u 2018. godini. Sukladno tome, pozivamo prvostupnike radne terapije koji imju uvjete da se prijave za provoditelje stručnog nadzora za djelatnost radne terapije, nakon čega će Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu sastaviti Listu provoditelja stručnog nadzora, sukladno čl. 5 Pravilnika o stručnom nadzoru (NN 6/11).
Uvjeti za prijavu su slijedeći:
– završen najmanje trogodišnji studij radne terapije
– odobrenje za samostalni rad (licenca)
– minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju djelatnost radne terapije
– sudjelovanje u kontinuiranom profesionalnom usavršavanju
Uz prijavu je potrebno priložiti životopis.
Prijave se primaju 14 dana od objave Poziva, a šalju se na e-mail: radna.terapija@drt.hkzr.hr