Dokumenti HKZR-a

Statut

Odluka o osnivanju Hrvatske komore zdravstvenih radnika

  • ZAKONI

Zakon o djelatnostima u zdravstvu

  • PRAVILNICI

Pravilnik o radu Stalnih Povjerenstva HKZR

Pravilnik o radu Strukovnih Razreda HKZR

Pravilnik o Registru članova HKZR

Pravilnik o pravima i odgovornostima članova HKZR 

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad HKZR

PRAVILNIK o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti HKZR

Pravilnik o stručnom nadzoru

  • POSLOVNICI

Poslovnik o radu Skupštine HKZR

Poslovnik o radu Predsjedništva HKZR

Poslovnik o radu Vijeća HKZR

Poslovnik o radu Stručnog Vijeća HKZR

Poslovnik o radu Područnih Vijeća HKZR

  • OBRASCI

Članstvo

a) učlanjenje – Zahtjev za učlanjenje u HKZRIzjava o suglasnosti

b) promjena podatakaZahtjev za promjenom podataka

c) mirovanje članstvaZahtjev za mirovanjem članstva

Edukacija

UPUTE za pripremu Planova trajnog usavršavanja

PRIJAVA Plana trajnog usavršavanja

EVIDENCIJA prisutnih na stručnom usavršavanju

POJEDINAČNI ZAHTJEV za vrednovanje trajnog usavršavanja

ZAHTJEV za vrednovanje trajnog usavršavanja – VANJSKI ORGANIZATOR

Priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija iz djelatnosti radne terapije