Obavijesti područnih vijeća

Predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja – Psihijatrijska bolnica Vrapče

12. lipnja 2011., napisao DRT admin u sekciji Obavijesti 1. Područnog Vijeća, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje

Predavanje predviđeno za kraj lipnja “Primjena terapije pokretom i relaksacija plesom kod psihijatrijskih pacijenata” u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče odgađa se za studeni. Sve daljnje informacije oko datuma i vremena održavanja biti će pravovremeno dostavljene.

Opširnije >>

Predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja – Dom za psihički bolesne odrasle osobe Osijek

23. svibnja 2011., napisao DRT admin u sekciji Obavijesti 2. Područnog Vijeća, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje

Predavanje “Radna terapija kod psihosocijalnih poremećaja” održati će se u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Osijek, 30.05.2011. u 15.00 sati.

Opširnije >>

Psihijatrijska bolnica Vrapče – predavanja u sklopu Plana trajnog usavršavanja

13. travnja 2011., napisao DRT admin u sekciji Obavijesti 1. Područnog Vijeća, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje

Predavanje “Radna terapija sa shizofrenim pacijentima na kroničnom muškom odjelu” održati će se u bolnici Vrapče, 28.04.2011. u 13h u Edukacijskom centru. Predavanje “Primjena terapije pokretom i relaksacije plesom kod psihijatrijskih pacijenata” je odgođeno za studeni (detaljnije informacije će biti dostupne pravovremeno). Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 01/ 3713 273 od 13-15 […]

Opširnije >>

Predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja – Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama

21. veljače 2011., napisao DRT admin u sekciji Obavijesti 1. Područnog Vijeća, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje

Predavanje “Razvoj govora u djece s posebnim potrebama” održati će se u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Goljak 2 u srijedu 13.04.2011. u 13.00 sati.

Opširnije >>