Označeno oznakom: ‘standardi prakse’

Radnoterapijska dokumentacija

21. listopada 2010., napisao DRT admin u sekciji Novosti

Na prijedlog Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije Vijeće HKZR je na 13. sjednici održanoj 19. listopada 2010. donijelo Upute o vođenju radnoterapijske dokumenatcije. Upute možete pročitati ovdje.

Opširnije >>

Standardi prakse u djelatnosti radne terapije

21. listopada 2010., napisao DRT admin u sekciji Novosti

Na prijedlog Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije Vijeće HKZR-a je na 13. sjednici održanoj 19. listopada 2010. potvrdilo Standarde prakse u djelatnosti radne terapije koji će biti dostupni nakon dane suglasnosti Ministra nadležnog za zdravstvo.

Opširnije >>