Označeno oznakom: ‘trajno usavršavanje’

Predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja – Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama

21. veljače 2011., napisao DRT admin u sekciji Obavijesti 1. Područnog Vijeća, Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje

Predavanje “Razvoj govora u djece s posebnim potrebama” održati će se u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Goljak 2 u srijedu 13.04.2011. u 13.00 sati.

Opširnije >>

Plan trajnog usavršavanja Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije za 2011. godinu

2. siječnja 2011., napisao DRT admin u sekciji Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje

Vijeće HKZR-a je na 18. sjednici održanoj 14. i 30. prosinca 2010. godine donijelo plan trajnog usavršavanja Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije za 2011. godinu. Plan trajnog usavršavanja Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije za 2011. godinu možete pronaći ovdje.

Opširnije >>