Prijava edukacija i trajnog usavršavanja

PRAVILNIK o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti

UPUTE za pripremu Planova trajnog usavršavanja
PRIJAVA Plana trajnog usavršavanja
EVIDENCIJA prisutnih na stručnom usavršavanju

POJEDINAČNI ZAHTJEV za vrednovanje trajnog usavršavanja

ZAHTJEV za vrednovanje trajnog usavršavanja – VANJSKI ORGANIZATOR