Područna Vijeća

1. Područno Vijeće:

KAVALARI DAVOR

 

KȌNIGSHOFER NATAŠA

 

TONČIĆ MIHAELA

 

SINKOVIĆ JURICA

Zamjenik predsjednice 1. Područnog vijeća

 

KONJEK NATAŠA

 

PRODANOVIĆ TIHANA

 

SVEČNJAK-ROMANIĆ SUZANA

Predsjednica 1. Područnog vijeća

 

IDA BOVCON

 

2. Područno Vijeće:

VRANIĆ STIV

 

OPAČAK NERA

 

BONDŽA SUZANA

 

3. Područno Vijeće:

ROŽMAN VANDA

 

VONDRA-BUTIGAN ALENKA

 

4. Područno Vijeće:

JERIĆ-MILOŠ VEDRANA

Predsjednica 4. Područnog vijeća

 

ŠUSTIĆ VIDAN IVANA

 

VIDOV JOSIP

Zamjenik predsjednica 4. Područnog vijeća