Zakonski okvir RH

  • ZAKONI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o socijalnoj skrbi

  • PRAVILNICI

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika, medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva koje obavljaju djelatnost radne terapije