Vijeće Strukovnog razreda

Vijeće Strukovnog Razreda Za Djelatnost Radne Terapije:

 

                                                                                                                                                                                                                                             

IVANA KLEPO
bacc.therap.occup.

Predsjednica Vijeća SR

                                                                             Zamjenica voditeljice Strukovnog Razreda Za Djelatnost Radne Terapije                                                                                                                                                 

radna.terapija@drt.hkzr.hr

 

 

JASMINA TUMPA
bacc.therap.occup.

Predsjednica Stalnog Povjerenstva Za Etiku I Deontologiju

Strukovnog Razreda Za Djelatnost Radne Terapije

povjerenstvo.etika@drt.hkzr.hr

 

IVANA MEDIĆ
bacc.therap.occup.

Zamjenica predsjednica Vijeća SR 


Predsjednica Stalnog Povjerenstva Za Edukaciju i Trajno Usavršavanje
Strukovnog Razreda Za Djelatnost Radne Terapije

povjerenstvo.edukacija@drt.hkzr.hr

 

JADRANKO LISAK
bacc.therap.occup.
Predsjednik Stalnog Povjerenstva Za Stručni Nadzor, Stručna Pitanja i Kvalitetu
Strukovnog Razreda Za Djelatnost Radne Terapije

povjerenstvo.strucni.nadzor@drt.hkzr.hr

 

MIRJANA KUČINA
bacc.therap.occup.
Predsjednik Stalnog Povjerenstva Za Staleška Pitanja
Strukovnog Razreda Za Djelatnost Radne Terapije

povjerenstvo.staleska.pitanja@drt.hkzr.hr