URED SR DRT

Strukovni razred za djelatnost radne terapije (SR DRT) je jedan od četiri strukovna razreda Hrvatske komore zdravstvenih radnika (HKZR).

U suradnji s Uredom Komore, stručnim službama i drugim Strukovnim razredima, SR DRT obavlja javne ovlasti i druge strukovne aktivnosti koje su od interesa za djelatnost radne terapije te druge djelatnosti Komore.

Administratorica Ureda SR DRT je Katarina Pongrac koja je od veljače 2018. godine zaposlena na puno radno vrijeme.

Pravne poslove za djelatnost radne terapije obavlja pravnica na općim poslovima HKZR ili pravnice drugih  Strukovnih razreda.

Za knjigovodstvene i računovodstvene usluge angažirani su stručni servisi.