registar

Vođenje Registra je jedna od javnih ovlasti Komore, sukladno čl. 76 Zakona o djelatnostima u zdravstvu. Pravo na obavljanje djelatnosti radne terapije ima stručni prvostupnik radne terapije koji je upisan u registar Hrvatske komore zdravstvenih radnika i koji ima odobrenje za samostalan rad (čl. 45 Zakona o djelatnostima u zdravstvu).

  • Upute i informacije o Registru članova i izdavanju licence možete saznati u Pravilnicima o Registru članova HKZR i o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) – https://hkzr.hr/hr/dokumenti/akti/
  • Provjerite svoje podatke u Registru.