registar

Vođenje Registra je jedna od javnih ovlasti Komore, sukladno čl. 76 Zakona o djelatnostima u zdravstvu. Pravo na obavljanje djelatnosti radne terapije ima stručni prvostupnik radne terapije koji je upisan u registar Hrvatske komore zdravstvenih radnika i koji ima odobrenje za samostalan rad (čl. 45 Zakona o djelatnostima u zdravstvu).