Na sjednici Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije (SR DRT) održanoj 01. ožujka 2024. godine donesena je Odluka o objavi poziva na web stranici SR DRT-a kojim će se pozvati radne terapeute koji zadovoljavaju uvjete da se prijave za provođenje stručnog nadzora u 2024. godini. Sukladno članku 6. Pravilnika o stručnom nadzoru HKZR, provoditelji stručnog nadzora mogu biti radni terapeuti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:


– završen najmanje trogodišnji studij
– odobrenje za samostalni rad (licenca)
– minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju djelatnosti radne terapije

Molimo Vas da životopis i motivacijsko pismo pošaljete najkasnije do 08. srpnja 2024.
godine
na e-mail: radna.terapija@drt.hkzr.hr