PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SR DRT HKZR ZA 2023. GODINU

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SR DRT HKZR ZA 2023. GODINU

Poštovane kolegice i kolege,  molimo da se Prijava plana trajnog usavršavanja za zdravstvene djelatnike, strukovnog razreda za djelatnost radne terapije HKZR za 2023. godinu dostave iz zdravstvenih ustanova  u Ured HKZR, p.p.191, 10000 Zagreb ili na e-mail: radna.terapija@drt.hkzr.hr najkasnije do 15. veljače 2023.g. i to ovjereni žigom ustanova i potpisom odgovornih osoba. Upute za pripremu Plana trajnog usavršavanja kao i obrazac za prijavu plana možete pronaći pod rubrikom Propisi – Obrasci – Trajno usavršavanje.

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SR DRT HKZR ZA 2023. GODINU

Obavijest o radnom vremenu ureda

Radno vrijeme ureda SR DRT u ponedjeljak 19.09.2022.g. biti će od 07:00 do 15:00 sati, a u utorak 20.09.2022. od 11.00 do 19:00 sati. U koliko planirate osobni dolazak molimo Vas da se najavite putem e-maila.

Promjena datuma održavanja predavanja – Edukacija o pristupu Kognitivna orijentacija na okupacijsku izvedbu (CO-OP)

Promjena datuma održavanja predavanja – Edukacija o pristupu Kognitivna orijentacija na okupacijsku izvedbu (CO-OP)

Zdravstveno veleučilište obavještava zainteresirane terapeute da je promijenjen termin održavanja tečaja o pristupu Kognitivna orijentacija na okupacijsku izvedbu (CO-OP). CO-OP edukacija namijenjena je radnim terapeutima i drugim zdravstvenim djelatnicima zainteresiranima za promicanje uspjeha u svakodnevnim aktivnostima korištenjem kognitivnog, klijentu usmjerenog pristupa.

Trodnevni tečaj će se održati 21.-22.10.2022. i 09.12.2022.

Za sve informacije o tečaju i prijavi molim Vas da posjetite našu web stranicu: https://tecaj.zvu.hr/co-op/