Predavanje za Europski tjedan mentalnog zdravlja

Predavanje za Europski tjedan mentalnog zdravlja

Kao podrška obilježavanju Europskog tjedna mentalnog zdravlja, 12. svibnja 2022. godine u 18,00 sati održati će se predavanje “Mindfulness u zdravstvu: Podrška mentalnom zdravlju zdravstvenih radnika tijekom i nakon pandemije”.

Predavanje će održati dr.sc. Andreja Bartolac, Katedra za radnu terapiju, Zdravstveno veleučilište Zagreb, a uključiti će slijedeće teme:

• Mentalno zdravlje zdravstvenih radnika u pandemiji – rezultati dosadašnjih istraživanja

• Neuroznanstvena istraživanja ishoda intervencija temeljenih na mindfulnessu

• Znanstveno utemeljene metode unaprjeđenja mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika.

Predavanje će trajati 90 minuta te će se održati preko MS Teams platforme.

Otvoreno je za sve zainteresirane studente zdravstvenih studija te zdravstvene radnike, i bit će bodovano za sudionike, članove Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije, HKZR.

Poveznica:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjU0YjFhMzYtYWFmNi00NGVhLWEyODAtYzRmYzkxZTAyNmRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f52628ad-6258-43cd-89fc-86dc618405ca%22%2c%22Oid%22%3a%222c9de8a2-6999-4e21-9dad-e931b94cc902%22%7d#EuropeanMentalHealthWeek#EuropskiTjedanMentalnogZdravlja#OccupationForMentalHealth

Stručna usavršavanja za radne terapeute – Edukacija o pristupu Kognitivna orijentacija na okupacijsku izvedbu (CO-OP)

Stručna usavršavanja za radne terapeute – Edukacija o pristupu Kognitivna orijentacija na okupacijsku izvedbu (CO-OP)

Sa velikim zadovoljstvom Zdravstveno veleučilište poziva zainteresirane terapeute na edukaciju iz terapijskog pristupa Kognitivna orijentacija na izvedbu okupacija (CO-OP).

CO-OP edukacija je trodnevni tečaj namijenjen radnim terapeutima i drugim zdravstvenim djelatnicima zainteresiranima za promicanje uspjeha u svakodnevnim aktivnostima korištenjem kognitivnog, klijentu usmjerenog pristupa.

Dodatne informacije o CO-OP pristupu, edukaciju i prijavi se nalaze na web stranici: https://tecaj.zvu.hr/co-op/

U Rovinju otvoreni 3. kongres KoKoZ-a i 5. hrvatski kongres medicinskog prava

U Rovinju otvoreni 3. kongres KoKoZ-a i 5. hrvatski kongres medicinskog prava

kokoz-rovinj

Hrvatska liječnička komora i Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu organizatori su ovogodišnjih kongresa KoKoZ-a i medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem koji su svečano otvoreni u petak, 1. travnja 2022. u rovinjskom hotelu Eden. 

Nakon svečanog otvaranja održana je panel rasprava o reformi zdravstva i položaju zdravstvenih radnika u kojoj su sudjelovali državni tajnik u Ministarstvu zdravstva izv.prof.dr.sc. Silvio Bašić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata mr.sc. Renata Čulinović-Čaić te predstavnici svih devet komora, članica Koordinacije komora u zdravstvu (KoKoZ).

Cijeli članak možete pronaći na web stranici Hrvatske liječničke komore.

 Preuzmite zaključke u PDF-u.