Stručni nadzor

HKZR kao pravna osoba s javnim ovlastima, između ostalog, obavlja i stručni nadzor nad radom svojih djelatnika. Prema članku 3. Pravilnika o stručnom nadzoru, stručni nadzor se obavlja sa svrhom:

  • nadziranja stručnog rada i primjene priznatih metoda i dostignuća iz područja zdravstvenih djelatnosti
  • nadziranja primjene etičkih i deontoloških načela
  • nadziranja drugih pitanja značajnih za utvrđivanje i ocjenjivanje kvalitete rada i načina ostvarivanja usluga zdravstvenih djelatnosti, uključujući procjenu minimalnih uvjeta prostora, kadrova, opreme i organizaciju rada ustanova u kojima se provode djelatnosti, a koje utječu na kvalitetu pružanja usluga navedenih djelatnosti,
  • poboljšanja kvalitete pružanja usluga zdravstvenih djelatnosti i rada zdravstvenih djelatnika i poduzimanjem odgovarajućih mjera na temelju obavljenog stručnog nadzora, te savjetovanja

Više informacija o načinu organiziranja i provođenja stručnog nadzora možete saznati u Pravilniku o stručnom nadzoru kojeg je donijelo Vijeće Komore, uz suglasnost Ministra nadležnog za zdravstvo.

Provoditelji stručnog nadzora u djelatnosti radne terapije u 2018. godini