Na temelju članka 5. Pravilnika o stručnom nadzoru HKZR, Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije na svojoj sjednici održanoj 07. travnja 2018. godine donijelo je Odluku o provoditeljima stručnog nadzora za djelatnost radne terapije u 2018. godini.

Odluka je donesena nakon objave poziva na web stranici Strukovnog razreda te prijave kandidata koji zadovoljavaju uvjete za provoditelje.

Sukladno navedenom, provoditelji su:

  • Davor Kavalari
  • Jasmina Tumpa
  • Nataša Konjek
  • Jadranko Lisak
  • Saša Radić
  • Ivana Klepo