Radnoterapijska intervencija kroz Ayres senzornu integraciju ASI i Terapiju potpomognutu životinjama (AAT) – terapijskog psa

Poštovane kolegice i kolege,

Strukovni razred za djelatnost radne terapije HKZR za svoje članove organizira predavanje pod nazivom: “Radnoterapijska intervencija kroz Ayres senzornu integraciju ASI i Terapiju potpomognutu životinjama (AAT) – terapijskog psa”. Predavanje će održati Davor Duić, bacc.therap.occup, mag.physioth. iz Centra za rehabilitaciju Silver u petak, 30. travnja 2021.g., u 20:00 sati,  putem Microsoft Teamsa. Predviđeno trajanje je 90 minuta.

Ayres senzorna integracija® (ASI) znanstveno je utemeljen i međunarodno priznat terapijski pristup, kojeg je utemeljila te razvijala američka radna terapeutkinja Dr. A. Jean Ayres, PhD, OTR, FAOTA.  Radnoterapijska intervencija prema Ayres senzornoj integraciji provodi se kroz igru u posebno opremljenoj terapijskoj dvorani te je osmišljena kao dio opsežnije radnoterapijske prakse. Terapija potpomognute životinjama (AAT)  je osmišljena kako bi uz korištenje životinja – psa dodatno poticala poboljšanja na fizičkom, socijalnom, emocionalnom i kognitivnom funkcioniranju osobe, a čiji su sastavni dio posebno školovan stručni tim i/ili voditelj terapijskog psa kao integrirani dio intervencijskog procesa.

Terapija senzorne integracije uz terapijskog psa obuhvaća brojne zajedničke terapijske aktivnosti i igre djeteta i terapijskog psa, koja je određena s dobro osmišljenim i cilju usmjerenim terapijskim postupcima. Terapijski psi imaju bitnu pomagačku, motivacijsku i multisenzornu ulogu te nadograđuju terapijske aktivnosti i igre te ih čine dodatno složenijim, zabavnijim i uključenijim za dijete.

Predavanje će obuhvatiti sljedeće teme:

 • Uvod o senzornoj integraciji, disfunkciji i teoriji Ayres senzorne integracije® (ASI)
 • Terapija potpomoguta životinjama (AAT) – psima
 • Psi pomagači – terapijski psi
 • Terminologija, standardi i potrebne kompetancije za ASI i AAT
 • Radnoterapijska ASI i AAT procjena i intervencija
 • Prikaz praćenja intervencije kroz ASI Mjeru vjerodostojnosti (eng. ASI fidelity measure®)
 • Video prikaz procjene i terapija senzorne integracije uz terapijskog psa
 • Istraživanje Utjecaja ASI uz terapijskog psa prema MKF-u

SR DRT će bodovati predavanje za sudionike, a sudjelovanje je besplatno.

Molimo sve članove koji su zainteresirani za navedeno predavanje da se prijave putem obrasca u nastavku ili ovdje.

Prijave se zatvaraju 30.04.2021 u 12:00.

Otvoren LMS SRDRT

Otvoren LMS SRDRT

Obavještavamo članove da je prema odluci Vijeća o provođenju planova trajnog usavršavanja otvorena LMS platforma za e-trajno usavršavanje SRDRT.

Generički LMS (Learning Managment System) – sustav za upravljanje učenjem, ponegdje i poznat pod sinonimom VLE (Virtual Learning Environment) – virtualno obrazovno okruženje, služi nam za izradu i dostavljanje sadržaja za učenje, kvizove, testove, komunikaciju, bilježenje podataka o korisnicima,…

U našem slučaju koristi se open source LMS Moodle, s kojim vjerujem da je velika većina Vas već upoznata bilo kroz studij ili neki drug vid online tečaja/edukacija i sl…

Važno

Ovaj LMS sustav je odvojen od registra HKZR i svaki korisnik mora generirati novi korisnički račun za pristup istome!

Zbog GDPR-a, nismo Vam generirali pristupne račune, već to morate napraviti samostalno na: https://drt.hkzr.hr/lms/login/index.php

Jurica Sinković, bacc.therap.occup., struč.spec.ing.techn.inf.

Za detaljne upute pratite PDF upute u prilogu.

E-planovi trajnog usavršavanja

E-planovi trajnog usavršavanja

Obavještavamo članove da je Vijeće Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije na sjednici održanoj dana 10. travnja 2020. godine donijelo Odluku o provođenju planova trajnog usavršavanja na platformi za e-trajno usavršavanje SR DRT, sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Pozivamo sve ustanove i predavače kojima je odobren Plan trajnog usavršavanja za 2020. godinu da svoje prezentacije pošalju na e-mail Strukovnog razreda, poštujući navedene preporuke za izradu prezentacija:

Prezentaciju je potrebno napraviti u Power Point-u uključujući sljedeće cjeline:

 • Naslovni slajd (naziv teme predavanja, ime i prezime predavača, naziv ustanove, datum)
 • Sadržaj prezentacije (u natuknicama)
 • Ishodi učenja
 • Glavni tekst (pisati na jasan, transparentan i na dokazima utemeljen način)
 • Zaključak
 • Popis literature


Također poželjno je da predavač sastavi 20 pitanja s ponuđenim odgovorima koja se odnose na sadržaj prezentacije i ishode učenja i koja se šalju kao zaseban dokument (označavanje točnog odgovora, nadopunjavanje, tvrdnje točno/netočno i drugo).

Sve prezentacije će biti dostupne članovima, a o svim ostalim detaljima bit ćete naknadno obaviješteni.

Okupacijska pravda

Okupacijska pravda

Sretan vam Svjetski dan zdravlja

Danas, 07. travnja, obilježava se Svjetski dan zdravlja kojeg je Svjetska zdravstvena organizacija posvetila medicinskim sestrama i primaljama. Želimo im se zahvaliti na svemu što čine u svojoj svakodnevnoj praksi da ljudima pomognu i osnaže ih u izazovnim trenucima.

Iz perspektive radnih terapeuta, današnjim Svjetskim danom zdravlja želimo naglasiti važnost i pravo na uključenost u smislene i značajne svakodnevne aktivnosti koje doprinose dobrobiti, ispunjenosti i zdravlju, kako pojedinca, tako i zajednice. Mnogi ljudi zbog siromaštva, spola, boje kože, nacionalnosti, spolne orijentacije, rata, invaliditeta i sličnog, nemaju tu mogućnost. Zagovarajte njihova prava na sudjelovanje i uključenost. Sretan vam Svjetski dan zdravlja!