E-profesionalizam u radnoj terapiji

E-profesionalizam u radnoj terapiji

E-profesionalizam u radnoj terapiji.

U eri digitalizacije i stalnog rasta broja korisnika digitalnih medija, pojam profesionalnog ponašanja na elektronskim medijima, takozvani e-profesionalizam, postaje iznimno važan, kako za razvoj struke, tako i za razmjenu informacija među kolegama. Mnoštvo društvenih umrežavanja, web stranica, blogova, “tagiranja”, samo su neki od internet alata koji se posljednjih godina rapidno šire u našem društvu, a isti nisu zaobišli ni polje medicine.

E-profesionalizam u radnoj terapiji
Obavijest o produljenju roka za predlaganje kandidata za delegate Skupštine

Obavijest o produljenju roka za predlaganje kandidata za delegate Skupštine

Obavijest o produljenju roka za predlaganje kandidata za delegate Skupštine Komore za mandatno razdoblje od 2023. do 2027. godine za Strukovni razred za djelatnost radne terapije u I., II.,III., IV. Izbornoj jedinici.

Rok za dostavu kandidatura do 14.08.2023. g.

Adresa za slanje:

HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
P.P.191., 10000 ZAGREB
n/p Središnje izborno povjerenstvo HKZR
Izbor za delegata Skupštine HKZR-a SR DRT

Odluka HKZR
Obavijest za članove SR DRT-a o novom iznosu članarine 2023

Obavijest za članove SR DRT-a o novom iznosu članarine 2023

Obavijest za članove SR DRT-a o novom iznosu članarine.

Delegati Skupštine Strukovnog razreda DRT donijeli su 23.06.2023. odluku kojom se određuje mjesečna članarine za sve članove HKZR-SR DRT u iznosu od 10,00 EUR/75,35 kn (po fiksnom tečaju konverzije 7,5345 kn/1EUR), s primjenom od 1. srpnja 2023.g., te su istu predložili dostaviti Skupštini HKZR na potvrđivanje i usvajanje.

Predsjednik HKZR je slijedom dopisa Strukovnog razreda DRT od 23.06.2023.g., primjenom članka 20. Poslovnika o radu Skupštine HKZR istu odluku dostavio na potvrđivanje delegatima Skupštine HKZR. Po provedenom glasovanju i izjašnjavanju delegata Skupštine HKZR, a uzimajući u obzir obrazloženje Skupštine SR DRT kao činjenično i pravno utemeljeno.
Odlučeno je kao u izreci Odluke.

Odluka novi iznos članarine 2023
Uvod u potpomognutu komunikaciju

Uvod u potpomognutu komunikaciju

Uvod u potpomognutu komunikaciju

Poštovane kolegice i kolege,

Strukovni razred za djelatnost radne terapije HKZR za svoje članove organizira predavanje pod nazivom: Uvod u potpomognutu komunikaciju.

Predavanje će održati Mirna Carević, edukacijska rehabilitatorica, u ponedjeljak, 10.07.2023.g., u 18 sati putem Teams aplikacije. Predviđeno trajanje je 1 sat.

Mirna je zaposlena kao učiteljica – edukacijska rehabilitatorica u Centru za autizam Split. Također je i potpredsjednica Udruge Spektar koja pomaže djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Kroz svoj rad najviše se usmjerila na uvođenje potpomognute komunikacije (PECS, PODD i različiti komunikacijski softveri/aplikacije “Grid 3”, “TD SnapCore First”, “Versa Chat” i “PECS IV”), te je veliki zagovaratelj omogućavanja komunikacije djeci i odraslima s komunikacijskim teškoćama “Jer i oni imaju nešto za reći :)!” Kontinuirano se profesionalno usavršava te je završila niz dodatnih edukacija.

SR DRT će bodovati predavanje za sudionike, a sudjelovanje je besplatno.

Molimo sve članove koji su zainteresirani za navedeno predavanje da se prijave putem obrasca u nastavku ili ovdje.

Prijave se zaključavaju 10.07.2023 u 12:00.

E-mail poveznica

Obavještavamo sve prijavljene članove da će dobiti poveznicu za predavanja 10.07.2023 do 15:00h.

Ukoliko ne vidite email, svakako provjerite mapu neželjene pošte.

Propisani obrasci u postupku provođenja izbora 2023-2027

Propisani obrasci u postupku provođenja izbora 2023-2027

HKZR-DRT-novost

Središnje izborno povjerenstvo Hrvatske komore zdravstvenih radnika u postupku izbora za delegate Skupštine Komore za mandatno razdoblje od 2023. do 2027. godine dana 22. svibnja 2023. godine, utvrđuje popis birača po izbornim jedinicama za svaki Strukovni razred (obrazac 3/23), usvaja upute za rad Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR-a (obrazac 1/23), upute za pravilnu provedbu izbora članovima Komore (obrazac 2/23) i upute članovima o glasovanju (obrazac 8/23). Usvajaju se obrasci potpisna lista kandidata s potpisima predlagača (obrazac 4/23), izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za delegata Skupštine HKZR (obrazac 5/23), liste kandidata-kandidacijske liste (obrazac 6/23), glasački listić (obrazac 7/23).

Propisani obrasci u postupku provođenja izbora za delegate Skupštine Komore
– upute za rad Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR-a (obrazac 1/23),
– upute za pravilnu provedbu izbora članovima Komore (obrazac 2/23),
– popis birača po izbornim jedinicama za svaki Strukovni razred (obrazac 3/23),
– potpisna lista kandidata s potpisima predlagača (obrazac 4/23),
 izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za delegata Skupštine HKZR (obrazac 5/23),
– liste kandidata-kandidacijske liste (obrazac 6/23),
– glasački listić (obrazac 7/23),
– upute članovima o glasovanju (obrazac 8/23).

Odluku Središnjeg izbornog povjerenstva HKZR (Klasa: 025-01/23-01/52, Ur.broj: 351/01-23-30, 22. svibnja 2023. možete preuzeti ovdje: PDF