E-profesionalizam u radnoj terapiji

E-profesionalizam u radnoj terapiji

E-profesionalizam u radnoj terapiji.

U eri digitalizacije i stalnog rasta broja korisnika digitalnih medija, pojam profesionalnog ponašanja na elektronskim medijima, takozvani e-profesionalizam, postaje iznimno važan, kako za razvoj struke, tako i za razmjenu informacija među kolegama. Mnoštvo društvenih umrežavanja, web stranica, blogova, “tagiranja”, samo su neki od internet alata koji se posljednjih godina rapidno šire u našem društvu, a isti nisu zaobišli ni polje medicine.

E-profesionalizam u radnoj terapiji
Obavijest o produljenju roka za predlaganje kandidata za delegate Skupštine

Obavijest o produljenju roka za predlaganje kandidata za delegate Skupštine

Obavijest o produljenju roka za predlaganje kandidata za delegate Skupštine Komore za mandatno razdoblje od 2023. do 2027. godine za Strukovni razred za djelatnost radne terapije u I., II.,III., IV. Izbornoj jedinici.

Rok za dostavu kandidatura do 14.08.2023. g.

Adresa za slanje:

HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
P.P.191., 10000 ZAGREB
n/p Središnje izborno povjerenstvo HKZR
Izbor za delegata Skupštine HKZR-a SR DRT

Odluka HKZR
Obavijest za članove SR DRT-a o novom iznosu članarine 2023

Obavijest za članove SR DRT-a o novom iznosu članarine 2023

Obavijest za članove SR DRT-a o novom iznosu članarine.

Delegati Skupštine Strukovnog razreda DRT donijeli su 23.06.2023. odluku kojom se određuje mjesečna članarine za sve članove HKZR-SR DRT u iznosu od 10,00 EUR/75,35 kn (po fiksnom tečaju konverzije 7,5345 kn/1EUR), s primjenom od 1. srpnja 2023.g., te su istu predložili dostaviti Skupštini HKZR na potvrđivanje i usvajanje.

Predsjednik HKZR je slijedom dopisa Strukovnog razreda DRT od 23.06.2023.g., primjenom članka 20. Poslovnika o radu Skupštine HKZR istu odluku dostavio na potvrđivanje delegatima Skupštine HKZR. Po provedenom glasovanju i izjašnjavanju delegata Skupštine HKZR, a uzimajući u obzir obrazloženje Skupštine SR DRT kao činjenično i pravno utemeljeno.
Odlučeno je kao u izreci Odluke.

Odluka novi iznos članarine 2023
Obavijest za članove SR DRT-a o novom iznosu članarine – ažurirano

Obavijest za članove SR DRT-a o novom iznosu članarine – ažurirano

Obavijest za članove SR DRT-a o novom iznosu članarine

Određuje se članarina za sve članove HKZR – Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije u visini od 0,8 % netto plaće, odnosno minimalno 5,31 EUR/40 kn (fiksni tečaj konverzije, koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR) do donošenja drugačije odluke.

Obrazloženje:

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2023.g., te se obrazlaže činjenicom da je Republika Hrvatska Ministarstvo zdravstva, Rješenjem naredilo Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika da Odluku Skupštine Hrvatske komore zdravstvenih radnika od 27. prosinca 2022., na način da istu Odluku poništi i novom Odlukom Skupštine odredi iznos članarine u visini 0,8 % netto plaće, minimalno 40 kn utvrđen prije uvođenja eura kao službene valute u skladu s fiksnim tečajem konverzije. Na temelju članka 15. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika (Ur. broj: 351-2/11-133-21) od 07. listopada 2011. god.

Članarina 2023