CJENIK USLUGA DJELATNOST RADNE TERAPIJE

CJENIK USLUGA DJELATNOST RADNE TERAPIJE

Cjenik usluga DRT

Temeljem članka 22 a. stavka 1. točke 18. Statuta HKZR i članka 23. stavka 3. Poslovnika o radu Predsjedništva HKZR, Predsjedništvo HKZR dana 5. srpnja 2021. godine donijelo je odluku o utvrđivanju cijene zdravstvenih usluga Komore za djelatnost radne terapije.

Cjenik usluga preuzmite ovdje.

 

Aktivnosti Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije

Aktivnosti Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije

Aktivnosti Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije:

Srpanj, 2021.

 • Osnovane radne skupine SR DRT za područje odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Lipanj, 2021.

 • Upućena požurnica vezana uz Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o djelatnostima u zdravstvu koji se odnosi na djelatnost radne terapije,  Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika te Plana i programa pripravničkog staža za zdravstvene radnike djelatnosti radne terapije
 • HKZR je uputio dopis prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja vezano uz realizaciju pokretanja diplomskog studija radne terapije
 • Izrađen prijedlog Cjenika usluga djelatnosti radne terapije kojeg je Vijeće  SR DRT uputilo na usvajanje Predsjedništvu HKZR

Svibanj, 2021.

 • U Hrvatskom saboru održan sastanak Predsjednice HKZR/ Voditeljice SR DRT, gđe. Mirjane Kučina, s Predsjednicom saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku RH, vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o djelatnostima u zdravstvu

Travanj 2021.

 • Izrađen prijedlog Zakona o djelatnostima u zdravstvu u dijelu koji se odnosi na djelatnost radne terapije te je prijedlog dostavljen Ministarstvu zdravstva
 • Upućena požurnica Ministarstvu zdravstva vezano uz Nacrt prijedloga Zakon o djelatnostima u zdravstvu
 • Održan sastanak s predstavnicima pravne službe Ministarstva zdravstva na temu izmjena i dopuna Zakona o djelatnostima u zdravstvu

Ožujak 2021.

 • Upućen dopis Ministarstvu zdravstva vezano uz Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021.g., Nacrt prijedloga Zakon o djelatnostima u zdravstvu, II tromjesečje, Zamolba za žurno održavanje sastanka
 • Upućena požurnica Ministarstvu zdravstva vezano uz Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021.g., Nacrt prijedloga Zakon o djelatnostima u zdravstvu, II tromjesečje, Zamolba za žurno održavanje sastanka
 • Upućen dopis Ministarstvu zdravstva vezano uz imenovanje predstavnika HKZR u radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o djelatnostima u zdravstvu

Studeni, 2020.

 • Dopis s preporukama upućen Ministarstvu zdravstva (MZ) i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) vezano uz radnu terapiju na primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Listopad, 2020.

 • Održan sastanak voditeljice Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije, gđe. Mirjane Kučina, s predstavnicima MZ-a i HZZO-a vezano za razvoj radne terapije u sustavu zdravstvene zaštite, izmjeni plana i programa pripravničkog staža i strategije razvoja struke u sustavu zdravstvene zaštite u RH.
 • Poslano pismo podrške pokretanju diplomskog studija radne terapije na Zdravstvenom veleučilišta u Zagrebu.
 • Dopis upućen Ministarstvu zdravstva vezano za pripravnički staž prvostupnika radne terapije sa zamolbom za žurno rješavanje nemogućnosti odrađivanja pripravničkog staža prvostupnika radne terapije kao i donošenje prijedloga izmjena i dopuna Plana i programa pripravničkog staža.

Srpanj, 2020.

 • Izrada Elaborata o potrebama obrazovanja radnih terapeuta na sveučilišnoj diplomskoj razini
 • Pismo potpore pokretanju sveučilišnog diplomskog studija radne terapije Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija u Splitu

Lipanj, 2020.

 • Dopis upućen Prof. dr. sc. Stipanu Janković, V. d. pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, o  trenutnom  kontekstu obrazovanja radnih terapeuta u Republici Hrvatskoj, radnoterapijske prakse u Republici Hrvatskoj, te preporuka Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije o pokretanju novih obrazovnih programa radne terapije.

Ožujak, 2020.

 • Dopis upućen prema HZZO vezano uz dostupnost usluga radnog terapeuta u SKZZ u vrijeme provođenja epidemioloških mjera zbog epidemije Covid 19.
 • Dostava naputka o naplati usluga radnog terapeuta za provođenje intervencija upotrebom suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija. 
 • Dopis upućen prema HZZO vezano uz dijagnostičko terapijske postupke te njihovo specifičnije definiranje. 

Veljača 2020.

 • Sastanak na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija u Splitu predstavnika SR DRT s Prof. dr. sc. Stipanom Jankovićem I Prof. dr. sc. Vjekoslavom Krželjom vezano za otvaranje Studija radne terapije.

Listopad 2019.

 • Izrada Nacrt Prijedloga SR DRT HKZR –  Zakon o izmjenama i dopunama zakona o djelatnostima u Zdravstvu

Kolovoz, 2019.

 • Dopis upućen Ministarstvu zdravstva vezano uz Nacrt Pravilnika o načinu, uvjetima i postupku zadavanje akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti

Srpanj 2019.

 • Dopis upućen Ministarstvu zdravstva o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09) u dijelu koji se odnosi na djelatnost radne terapije i Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika ( NN 2/11, 14/13) te Plan i program pripravničkog staža za zdravstvene radnike djelatnosti radne terapije.

Travanj, 2019.

 • Dopis upućen prema Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi, Sindikat zdravstva Hrvatske vezano uz dodatak na plaću radnih terapeuta s osnova posebnih uvjeta rada.

Veljača, 2019.

 • Dopis upućen prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Sindikatu hrvatskih učitelja vezano uz reguliranje statusa prvostupnika radne terapije u sustavu odgoja i obrazovanja. SR DRT HKZR  predlaže izmjene i dopune zakona koji bi regulirali i omogućili prvostupniku radne terapije ravnopravan položaj s drugim djelatnicima koji pružaju intelektualne usluge u ustanovama odgoja i obrazovanja.

Srpanj 2018.

 • Dopis (Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vladi Republike Hrvatske i Sindikatu zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske vezano za Uredbu o izmjeni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama). Zamolba za izvršenje korekcije Uredbe o izmjeni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama na način da se prvostupnicima radne terapije  poveća koeficijent za 10%  umjesto dosadašnjih 3%.

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za djelatnost radne terapije, OIB: 06195840134, Trg Drage Iblera 9, 10000 Zagreb, obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19, dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja).

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu:
https://drt.hkzr.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica https://drt.hkzr.hr/ je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • Postoji dio slika na naslovnoj stranici koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
 • Sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis
 • Na stranicama postoje banneri koji nisu samo logotipi.

Podizanje razine pristupačnosti

Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za djelatnost radne terapije će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri.

U daljnjim nadogradnjama i redizajnu mrežnih stranica implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonjeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

PRIPREMA IZJAVE O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI:

Ova Izjava pripremljena je dana 09.10.2020.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Strukovni razred za djelatnost radne terapije

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT:

Molimo korisnike mrežne stranice da obavijeste Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika, Strukovni razred za djelatnost radne terapije ako primijete neusklađen sadržaj, odnosno propuste u vezi usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja, te u slučaju traženja informacija i sadržaja koji nije pokriven opsegom primjene predmetnog zakona.

Sve gore navedene obavijesti i upite mogu se poslati:

elektroničkom poštom na: hkzr.tadna.terapija@gmail.com 

telefonom na broj: 091/634-2384

poštom na adresu:
Hrvatska komora zdravstvenih radnika

Strukovni razred za djelatnost radne terapije

p.p. 191

10000 Zagreb

HKZR SR DRT će odgovoriti  u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili će u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

INSPEKCIJSKI NADZOR:

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje (web stranica www.pristupinfo.hr ) putem;

elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr 

telefonom: +385 1 2099 115

poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb 

Okupacijska pravda

Okupacijska pravda

Sretan vam Svjetski dan zdravlja

Danas, 07. travnja, obilježava se Svjetski dan zdravlja kojeg je Svjetska zdravstvena organizacija posvetila medicinskim sestrama i primaljama. Želimo im se zahvaliti na svemu što čine u svojoj svakodnevnoj praksi da ljudima pomognu i osnaže ih u izazovnim trenucima.

Iz perspektive radnih terapeuta, današnjim Svjetskim danom zdravlja želimo naglasiti važnost i pravo na uključenost u smislene i značajne svakodnevne aktivnosti koje doprinose dobrobiti, ispunjenosti i zdravlju, kako pojedinca, tako i zajednice. Mnogi ljudi zbog siromaštva, spola, boje kože, nacionalnosti, spolne orijentacije, rata, invaliditeta i sličnog, nemaju tu mogućnost. Zagovarajte njihova prava na sudjelovanje i uključenost. Sretan vam Svjetski dan zdravlja!

Rutina naša draga

Rutina naša draga

Naš svakodnevni život čine različite aktivnosti i okupacije koje u uobičajenim okolnostima uglavnom uzimamo zdravo za gotovo. Pa tako krenemo od jutra s ustajanjem, higijenom, kuhanjem kave/čaja i doručkom, provjeravamo e-mail i statuse na društvenim mrežama, odlazimo na posao/školu, a nakon toga obavljamo kupovinu, spremamo ručak, provodimo vrijeme s ukućanima, pa je onda možda opet vrijeme za kavu, eventualno neki oblik rekreacije, nakon čega slijede aktivnosti poput gledanja TV-a, čitanja ili pisanja. I sljedeći dan vrlo je sličan prethodnom. Nije rijetkost i da se požalimo na svoju nezanimljivu rutinu i težimo nekim novim iskustvima, što je svakako i poželjno. Međutim, nakon nekog vremena nastojimo se ponovo vratiti u kolotečinu i počnemo je cijeniti osobito onda kada neke nove okolnosti poremete naš uobičajeni život. U takvim trenucima naša rutina nam se ne čini više tako dosadnom i učmalom.

Radni terapeuti u svom radu nastoje pomoći osobama i njihovom obiteljima u uspostavljanju dnevne rutine (Segal, 2004) koja predstavlja utvrđene sekvence okupacija i aktivnosti koje daju strukturu svakodnevnom životu (AOTA, 2014). U okolnostima kada je naša svakodnevica prepuna novih izazova, preporučili smo uspostavljanje nove dnevne rutine kao jedan od načina uspješnijeg funkcioniranja, a sada donosimo:

Zašto je važno uspostavljanje dnevne rutine

 • Rutina specificira što će osoba raditi, kojim redosljedom, te isto tako predstavlja mehanizam za
  postizanje ciljeva i uređivanja života (Clark, 2000).
 • Uspostavljanje jutarnje obiteljske rutine daje osjećaj postignuća te može predstavljati ritual koji ima
  simboličko i emocionalno značenje za obitelj (Segal, 2004).
 • Vremenska organizacija svakodnevnih aktivnosti u rutinu predstavlja adaptivnu strategiju koja ima
  značenje za osobu, te doprinosi njenom blagostanju (Ludwig, 1997).
 • Uspostavljanje rutine doprinosi stvaranju i jačanju osjećaja kontrole, osnažuje osjećaj pripadanja i
  zajedništva članova obitelji (Koome, Hocking & Sutton, 2012).
 • Svakodnevni život koji ima osobine rutinskog povezan je s postojanjem većeg smisla u životu što
  govori da život ne čine smislenim samo neka izvanredna iskustava, nego ga upravo takvim čini
  njegova svakodnevica (Heintzelman & King, 2019).
Provoditelji stručnog nadzora u 2018. godini

Provoditelji stručnog nadzora u 2018. godini

Na temelju članka 5. Pravilnika o stručnom nadzoru HKZR, Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije na svojoj sjednici održanoj 07. travnja 2018. godine donijelo je Odluku o provoditeljima stručnog nadzora za djelatnost radne terapije u 2018. godini.

Odluka je donesena nakon objave poziva na web stranici Strukovnog razreda te prijave kandidata koji zadovoljavaju uvjete za provoditelje.

Sukladno navedenom, provoditelji su:

 • Davor Kavalari
 • Jasmina Tumpa
 • Nataša Konjek
 • Jadranko Lisak
 • Saša Radić
 • Ivana Klepo