Obavijest za članove SR DRT-a o novom iznosu članarine

Obavijest za članove SR DRT-a o novom iznosu članarine

 1. Obavijest za članove SR DRT-a o novom iznosu članarine

Skupština Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije (SR DRT) je na svojoj sjednici održanoj 10. prosinca 2022. godine donijela Odluku kojom se određuje članarina za sve članove Strukovnog razreda u visini od 10 EUR-a mjesečno, s primjenom od 01. siječnja 2023 godine. Glavna Skupština Hrvatske komore zdravstvenih radnika je potvrdila navedenu Odluku 23. prosinca 2022. godine. Navedena Odluka ¸je donesena nakon detaljne financijske analize poslovanja SR DRT-a te njegove daljnje održivosti i mogućnosti provođenja zakonskih ovlasti. Mole se članove da ispune obrazac Izjava o ustezanju plaće u ime članarine koja je dostupna u nastavku:

Članarina 2023
Svjetski dan radne terapije: struke koja dodaje život danima

Svjetski dan radne terapije: struke koja dodaje život danima

Svjetski dan radne terapije: struke koja dodaje život danima

Od 2010. godine međunarodno se obilježava 27. listopada kao Svjetski dan radne terapije, a ovogodišnja tema je Prilika + izbor = pravda koja promiče radnu terapiju kao struku koja pruža više prilika i izbora u stvaranju otvorenijeg i pravednijeg društva. Ovdje je riječ o terminu okupacijska pravda koja je sukladna pojmu socijalna pravda, a odnosi se na pružanje prilike svakoj osobi da odabere sudjelovati u životnim aktivnostima koje su joj važne i smislene, bez obzira na zdravstvene, socijalne, ekonomske, prostorne i druge prepreke koje joj  život donosi. Radni terapeuti imaju znanja i vještine kojima pružaju  podršku svojim klijentima kako bi vodili aktivan, smislen i uključen život.

Svjetski dan radne terapije - priopćenje
CJENIK USLUGA DJELATNOST RADNE TERAPIJE

CJENIK USLUGA DJELATNOST RADNE TERAPIJE

Cjenik usluga DRT

Temeljem članka 22 a. stavka 1. točke 18. Statuta HKZR i članka 23. stavka 3. Poslovnika o radu Predsjedništva HKZR, Predsjedništvo HKZR dana 5. srpnja 2021. godine donijelo je odluku o utvrđivanju cijene zdravstvenih usluga Komore za djelatnost radne terapije.

Cjenik usluga preuzmite ovdje.

 

Aktivnosti Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije

Aktivnosti Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije

Aktivnosti Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije:

Srpanj, 2021.

 • Osnovane radne skupine SR DRT za područje odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Lipanj, 2021.

 • Upućena požurnica vezana uz Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o djelatnostima u zdravstvu koji se odnosi na djelatnost radne terapije,  Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika te Plana i programa pripravničkog staža za zdravstvene radnike djelatnosti radne terapije
 • HKZR je uputio dopis prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja vezano uz realizaciju pokretanja diplomskog studija radne terapije
 • Izrađen prijedlog Cjenika usluga djelatnosti radne terapije kojeg je Vijeće  SR DRT uputilo na usvajanje Predsjedništvu HKZR

Svibanj, 2021.

 • U Hrvatskom saboru održan sastanak Predsjednice HKZR/ Voditeljice SR DRT, gđe. Mirjane Kučina, s Predsjednicom saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku RH, vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o djelatnostima u zdravstvu

Travanj 2021.

 • Izrađen prijedlog Zakona o djelatnostima u zdravstvu u dijelu koji se odnosi na djelatnost radne terapije te je prijedlog dostavljen Ministarstvu zdravstva
 • Upućena požurnica Ministarstvu zdravstva vezano uz Nacrt prijedloga Zakon o djelatnostima u zdravstvu
 • Održan sastanak s predstavnicima pravne službe Ministarstva zdravstva na temu izmjena i dopuna Zakona o djelatnostima u zdravstvu

Ožujak 2021.

 • Upućen dopis Ministarstvu zdravstva vezano uz Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021.g., Nacrt prijedloga Zakon o djelatnostima u zdravstvu, II tromjesečje, Zamolba za žurno održavanje sastanka
 • Upućena požurnica Ministarstvu zdravstva vezano uz Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021.g., Nacrt prijedloga Zakon o djelatnostima u zdravstvu, II tromjesečje, Zamolba za žurno održavanje sastanka
 • Upućen dopis Ministarstvu zdravstva vezano uz imenovanje predstavnika HKZR u radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o djelatnostima u zdravstvu

Studeni, 2020.

 • Dopis s preporukama upućen Ministarstvu zdravstva (MZ) i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) vezano uz radnu terapiju na primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Listopad, 2020.

 • Održan sastanak voditeljice Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije, gđe. Mirjane Kučina, s predstavnicima MZ-a i HZZO-a vezano za razvoj radne terapije u sustavu zdravstvene zaštite, izmjeni plana i programa pripravničkog staža i strategije razvoja struke u sustavu zdravstvene zaštite u RH.
 • Poslano pismo podrške pokretanju diplomskog studija radne terapije na Zdravstvenom veleučilišta u Zagrebu.
 • Dopis upućen Ministarstvu zdravstva vezano za pripravnički staž prvostupnika radne terapije sa zamolbom za žurno rješavanje nemogućnosti odrađivanja pripravničkog staža prvostupnika radne terapije kao i donošenje prijedloga izmjena i dopuna Plana i programa pripravničkog staža.

Srpanj, 2020.

 • Izrada Elaborata o potrebama obrazovanja radnih terapeuta na sveučilišnoj diplomskoj razini
 • Pismo potpore pokretanju sveučilišnog diplomskog studija radne terapije Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija u Splitu

Lipanj, 2020.

 • Dopis upućen Prof. dr. sc. Stipanu Janković, V. d. pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, o  trenutnom  kontekstu obrazovanja radnih terapeuta u Republici Hrvatskoj, radnoterapijske prakse u Republici Hrvatskoj, te preporuka Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije o pokretanju novih obrazovnih programa radne terapije.

Ožujak, 2020.

 • Dopis upućen prema HZZO vezano uz dostupnost usluga radnog terapeuta u SKZZ u vrijeme provođenja epidemioloških mjera zbog epidemije Covid 19.
 • Dostava naputka o naplati usluga radnog terapeuta za provođenje intervencija upotrebom suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija. 
 • Dopis upućen prema HZZO vezano uz dijagnostičko terapijske postupke te njihovo specifičnije definiranje. 

Veljača 2020.

 • Sastanak na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija u Splitu predstavnika SR DRT s Prof. dr. sc. Stipanom Jankovićem I Prof. dr. sc. Vjekoslavom Krželjom vezano za otvaranje Studija radne terapije.

Listopad 2019.

 • Izrada Nacrt Prijedloga SR DRT HKZR –  Zakon o izmjenama i dopunama zakona o djelatnostima u Zdravstvu

Kolovoz, 2019.

 • Dopis upućen Ministarstvu zdravstva vezano uz Nacrt Pravilnika o načinu, uvjetima i postupku zadavanje akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti

Srpanj 2019.

 • Dopis upućen Ministarstvu zdravstva o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09) u dijelu koji se odnosi na djelatnost radne terapije i Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika ( NN 2/11, 14/13) te Plan i program pripravničkog staža za zdravstvene radnike djelatnosti radne terapije.

Travanj, 2019.

 • Dopis upućen prema Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi, Sindikat zdravstva Hrvatske vezano uz dodatak na plaću radnih terapeuta s osnova posebnih uvjeta rada.

Veljača, 2019.

 • Dopis upućen prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Sindikatu hrvatskih učitelja vezano uz reguliranje statusa prvostupnika radne terapije u sustavu odgoja i obrazovanja. SR DRT HKZR  predlaže izmjene i dopune zakona koji bi regulirali i omogućili prvostupniku radne terapije ravnopravan položaj s drugim djelatnicima koji pružaju intelektualne usluge u ustanovama odgoja i obrazovanja.

Srpanj 2018.

 • Dopis (Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vladi Republike Hrvatske i Sindikatu zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske vezano za Uredbu o izmjeni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama). Zamolba za izvršenje korekcije Uredbe o izmjeni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama na način da se prvostupnicima radne terapije  poveća koeficijent za 10%  umjesto dosadašnjih 3%.