Nastavno na objavu Javnog poziva svim zainteresiranim članovima HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR od 06. ožujka 2024. godine, Predsjedništvo Hrvatske komore zdravstvenih radnika obavještava zainteresirane članove HKZR o produljenju roka za prijave za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR do 01. travnja 2024. godine do 23,59 sati. Prijave se podnose elektroničkom poštom na adresu: hkzr@hkzr.hr

Ostale odredbe Javnog poziva svim zainteresiranim članovima HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR ((KLASA: 025-01/24-01/31, URBROJ: 351/01-24-4, od 06. ožujka 2024.godine) ostaju nepromijenjene.

Više možete pročitati ovdje: https://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2024/03/Javni-poziv-svim-zainteresiranim-%C4%8Dlanovima-HKZR-za-%C4%8Dlanstvo-u-SIP-HKZR.pdf