1. Obavijest za članove SR DRT-a o novom iznosu članarine

Skupština Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije (SR DRT) je na svojoj sjednici održanoj 10. prosinca 2022. godine donijela Odluku kojom se određuje članarina za sve članove Strukovnog razreda u visini od 10 EUR-a mjesečno, s primjenom od 01. siječnja 2023 godine. Glavna Skupština Hrvatske komore zdravstvenih radnika je potvrdila navedenu Odluku 23. prosinca 2022. godine. Navedena Odluka ¸je donesena nakon detaljne financijske analize poslovanja SR DRT-a te njegove daljnje održivosti i mogućnosti provođenja zakonskih ovlasti. Mole se članove da ispune obrazac Izjava o ustezanju plaće u ime članarine koja je dostupna u nastavku:

Članarina 2023