Aktivnosti Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije:

Srpanj, 2021.

 • Osnovane radne skupine SR DRT za područje odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Lipanj, 2021.

 • Upućena požurnica vezana uz Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o djelatnostima u zdravstvu koji se odnosi na djelatnost radne terapije,  Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika te Plana i programa pripravničkog staža za zdravstvene radnike djelatnosti radne terapije
 • HKZR je uputio dopis prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja vezano uz realizaciju pokretanja diplomskog studija radne terapije
 • Izrađen prijedlog Cjenika usluga djelatnosti radne terapije kojeg je Vijeće  SR DRT uputilo na usvajanje Predsjedništvu HKZR

Svibanj, 2021.

 • U Hrvatskom saboru održan sastanak Predsjednice HKZR/ Voditeljice SR DRT, gđe. Mirjane Kučina, s Predsjednicom saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku RH, vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o djelatnostima u zdravstvu

Travanj 2021.

 • Izrađen prijedlog Zakona o djelatnostima u zdravstvu u dijelu koji se odnosi na djelatnost radne terapije te je prijedlog dostavljen Ministarstvu zdravstva
 • Upućena požurnica Ministarstvu zdravstva vezano uz Nacrt prijedloga Zakon o djelatnostima u zdravstvu
 • Održan sastanak s predstavnicima pravne službe Ministarstva zdravstva na temu izmjena i dopuna Zakona o djelatnostima u zdravstvu

Ožujak 2021.

 • Upućen dopis Ministarstvu zdravstva vezano uz Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021.g., Nacrt prijedloga Zakon o djelatnostima u zdravstvu, II tromjesečje, Zamolba za žurno održavanje sastanka
 • Upućena požurnica Ministarstvu zdravstva vezano uz Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021.g., Nacrt prijedloga Zakon o djelatnostima u zdravstvu, II tromjesečje, Zamolba za žurno održavanje sastanka
 • Upućen dopis Ministarstvu zdravstva vezano uz imenovanje predstavnika HKZR u radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o djelatnostima u zdravstvu

Studeni, 2020.

 • Dopis s preporukama upućen Ministarstvu zdravstva (MZ) i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) vezano uz radnu terapiju na primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Listopad, 2020.

 • Održan sastanak voditeljice Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije, gđe. Mirjane Kučina, s predstavnicima MZ-a i HZZO-a vezano za razvoj radne terapije u sustavu zdravstvene zaštite, izmjeni plana i programa pripravničkog staža i strategije razvoja struke u sustavu zdravstvene zaštite u RH.
 • Poslano pismo podrške pokretanju diplomskog studija radne terapije na Zdravstvenom veleučilišta u Zagrebu.
 • Dopis upućen Ministarstvu zdravstva vezano za pripravnički staž prvostupnika radne terapije sa zamolbom za žurno rješavanje nemogućnosti odrađivanja pripravničkog staža prvostupnika radne terapije kao i donošenje prijedloga izmjena i dopuna Plana i programa pripravničkog staža.

Srpanj, 2020.

 • Izrada Elaborata o potrebama obrazovanja radnih terapeuta na sveučilišnoj diplomskoj razini
 • Pismo potpore pokretanju sveučilišnog diplomskog studija radne terapije Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija u Splitu

Lipanj, 2020.

 • Dopis upućen Prof. dr. sc. Stipanu Janković, V. d. pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, o  trenutnom  kontekstu obrazovanja radnih terapeuta u Republici Hrvatskoj, radnoterapijske prakse u Republici Hrvatskoj, te preporuka Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije o pokretanju novih obrazovnih programa radne terapije.

Ožujak, 2020.

 • Dopis upućen prema HZZO vezano uz dostupnost usluga radnog terapeuta u SKZZ u vrijeme provođenja epidemioloških mjera zbog epidemije Covid 19.
 • Dostava naputka o naplati usluga radnog terapeuta za provođenje intervencija upotrebom suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija. 
 • Dopis upućen prema HZZO vezano uz dijagnostičko terapijske postupke te njihovo specifičnije definiranje. 

Veljača 2020.

 • Sastanak na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija u Splitu predstavnika SR DRT s Prof. dr. sc. Stipanom Jankovićem I Prof. dr. sc. Vjekoslavom Krželjom vezano za otvaranje Studija radne terapije.

Listopad 2019.

 • Izrada Nacrt Prijedloga SR DRT HKZR –  Zakon o izmjenama i dopunama zakona o djelatnostima u Zdravstvu

Kolovoz, 2019.

 • Dopis upućen Ministarstvu zdravstva vezano uz Nacrt Pravilnika o načinu, uvjetima i postupku zadavanje akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti

Srpanj 2019.

 • Dopis upućen Ministarstvu zdravstva o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09) u dijelu koji se odnosi na djelatnost radne terapije i Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika ( NN 2/11, 14/13) te Plan i program pripravničkog staža za zdravstvene radnike djelatnosti radne terapije.

Travanj, 2019.

 • Dopis upućen prema Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi, Sindikat zdravstva Hrvatske vezano uz dodatak na plaću radnih terapeuta s osnova posebnih uvjeta rada.

Veljača, 2019.

 • Dopis upućen prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Sindikatu hrvatskih učitelja vezano uz reguliranje statusa prvostupnika radne terapije u sustavu odgoja i obrazovanja. SR DRT HKZR  predlaže izmjene i dopune zakona koji bi regulirali i omogućili prvostupniku radne terapije ravnopravan položaj s drugim djelatnicima koji pružaju intelektualne usluge u ustanovama odgoja i obrazovanja.

Srpanj 2018.

 • Dopis (Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vladi Republike Hrvatske i Sindikatu zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske vezano za Uredbu o izmjeni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama). Zamolba za izvršenje korekcije Uredbe o izmjeni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama na način da se prvostupnicima radne terapije  poveća koeficijent za 10%  umjesto dosadašnjih 3%.