Temeljem članka 22 a. stavka 1. točke 18. Statuta HKZR i članka 23. stavka 3. Poslovnika o
radu Predsjedništva HKZR, Predsjedništvo HKZR dana 5. srpnja 2021. godine donijelo je odluku o utvrđivanju cijene zdravstvenih usluga Komore za djelatnost radne terapije.