Obavijest za članove SR DRT-a o novom iznosu članarine.

Delegati Skupštine Strukovnog razreda DRT donijeli su 23.06.2023. odluku kojom se određuje mjesečna članarine za sve članove HKZR-SR DRT u iznosu od 10,00 EUR/75,35 kn (po fiksnom tečaju konverzije 7,5345 kn/1EUR), s primjenom od 1. srpnja 2023.g., te su istu predložili dostaviti Skupštini HKZR na potvrđivanje i usvajanje.

Predsjednik HKZR je slijedom dopisa Strukovnog razreda DRT od 23.06.2023.g., primjenom članka 20. Poslovnika o radu Skupštine HKZR istu odluku dostavio na potvrđivanje delegatima Skupštine HKZR. Po provedenom glasovanju i izjašnjavanju delegata Skupštine HKZR, a uzimajući u obzir obrazloženje Skupštine SR DRT kao činjenično i pravno utemeljeno.
Odlučeno je kao u izreci Odluke.

Odluka novi iznos članarine 2023