Obavijest o produljenju roka za predlaganje kandidata za delegate Skupštine Komore za mandatno razdoblje od 2023. do 2027. godine za Strukovni razred za djelatnost radne terapije u I., II.,III., IV. Izbornoj jedinici.

Rok za dostavu kandidatura do 14.08.2023. g.

Adresa za slanje:

HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
P.P.191., 10000 ZAGREB
n/p Središnje izborno povjerenstvo HKZR
Izbor za delegata Skupštine HKZR-a SR DRT

Odluka HKZR