Obavijest za članove SR DRT-a o novom iznosu članarine

Određuje se članarina za sve članove HKZR – Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije u visini od 0,8 % netto plaće, odnosno minimalno 5,31 EUR/40 kn (fiksni tečaj konverzije, koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR) do donošenja drugačije odluke.

Obrazloženje:

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2023.g., te se obrazlaže činjenicom da je Republika Hrvatska Ministarstvo zdravstva, Rješenjem naredilo Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika da Odluku Skupštine Hrvatske komore zdravstvenih radnika od 27. prosinca 2022., na način da istu Odluku poništi i novom Odlukom Skupštine odredi iznos članarine u visini 0,8 % netto plaće, minimalno 40 kn utvrđen prije uvođenja eura kao službene valute u skladu s fiksnim tečajem konverzije. Na temelju članka 15. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika (Ur. broj: 351-2/11-133-21) od 07. listopada 2011. god.

Članarina 2023