E-profesionalizam u radnoj terapiji.

U eri digitalizacije i stalnog rasta broja korisnika digitalnih medija, pojam profesionalnog ponašanja na elektronskim medijima, takozvani e-profesionalizam, postaje iznimno važan, kako za razvoj struke, tako i za razmjenu informacija među kolegama. Mnoštvo društvenih umrežavanja, web stranica, blogova, “tagiranja”, samo su neki od internet alata koji se posljednjih godina rapidno šire u našem društvu, a isti nisu zaobišli ni polje medicine.

E-profesionalizam u radnoj terapiji