Poštovane kolegice i kolege,

predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2018. godinu COOR Podravsko sunce na temu: “Poticanje fine motorike kod djece s neurorazvojnim oštećenjem kroz senzorne strategije” održati će se 15. listopada 2018. godine u 14 sati.