Poštovane kolegice i kolege, predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2019.g., Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica pod nazivom
“Planiranje aktivnosti za osobe s teškoćama u poludnevnom boravku” , održati će se 12. rujna 2019.god. u 8.30 sati.