Poštovane kolegice i kolege, predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2019.g. u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica  pod nazivom ”
Strategije relaksacije kod osoba s intelektualnim teškoćama “, održati će se dana 31. kolovoza 2019. u 9 sati u udruzi “Veranda” Matije Gupca 63, Virovitica.